DWSZdr
KONKURSY
Sobota, 23 stycznia 2021 r.


* * *


Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ - Sygn. konkursu C3K4 /2017. Cel Operacyjny 3 - profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. 

Zadanie będące przedmiotem konkursu: "PRZYGOTOWANIE I WPROWADZENIE DO REALIZACJI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH NA TEMAT AGRESJI I MOBBINGU ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE METOD PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH ZE STRESEM, STRESEM TRAUMATYCZNYM ORAZ ZAPOBIEGANIU NASTĘPSTWOM STRESU " .

- wzór oferty/do pobrania/

- ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

- wzór oświadczenia /do pobrania/

Data publikacji : 21.09.2017 r.

 


* * *


Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ - Sygn. konkursu C3K3 /2017. Cel Operacyjny 3 - profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. 

Zadanie będące przedmiotem konkursu: "PRZYGOTOWANIE I WPROWADZENIE DO REALIZACJI PROGRAMÓW INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH ORAZ WPROWADZENIE METOD I NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH ZE STRESEM, STRESEM TRAUMATYCZNYM ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA NASTĘPSTWOM STRESU W ŚRODOWISKU WOJSKOWYM " .

- wzór oferty /do pobrania/

- ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

- wzór oświadczenia /do pobrania/

Data publikacji : 21.09.2017 r.

* * *

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ - Sygn. konkursu C3K2 /2017. Cel Operacyjny 3 - profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. 

Zadanie będące przedmiotem konkursu: "PRZYGOTOWANIE I WPROWADZENIE DO REALIZACJI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH NA TEMAT AGRESJI I MOBBINGU ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE METOD PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH ZE STRESEM, STRESEM TRAUMATYCZNYM ORAZ ZAPOBIEGANIU NASTĘPSTWOM STRESU " .

- wzór oferty /do pobrania/

- ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

- wzór oświadczenia /do pobrania/

Data publikacji : 08.06.2017 r.

 

 

* * *

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ - Sygn. konkursu C3K1 /2017. Cel Operacyjny 3 - profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Zadanie będące przedmiotem konkursu: "PRZYGOTOWANIE I WPROWADZENIE DO REALIZACJI PROGRAMÓW INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH ORAZ WPROWADZENIE METOD I NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH ZE STRESEM, STRESEM TRAUMATYCZNYM ORAZ METOD ZAPOBIEGANIA NASTĘPSTWOM STRESU W ŚRODOWISKU WOJSKOWYM" .

- wzór oferty /do pobrania/

- ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

- wzór oświadczenia /do pobrania/

Data publikacji : 08.06.2017 r.

 

 

2017 ROK

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA

 

 REGULAMIN KONKURSU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

 1)      załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku konfliktu interesów (wzór);  

2)     załącznik nr 2 - Karta oceny kryterium dostępu (wzór);

3)      załącznik nr 3 - Kwestionariusz oceny oferty pod wzgędem formalnym (wzór);

4)      załącznik nr 4 - Kwestionariusz oceny oferty pod względem merytorycznym (wzór);

5)     załącznik nr 5 - Umowa (wzór) - załącznik nr 1 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy

6)     załącznik nr 6 - Raport etapowy (wzór);

7)      załącznik nr 7 - Raport końcowy (wzór);

8)      załącznik nr 8 - Opinia projektu (wzór);

Data dodania na stronę: 27.04.2017 rok

 

* * *

1.Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ. Cel Operacyjny 4 pkt. 3.2a badania naukowe 2017.

Zadanie będące przedmiotem konkursu: "WPŁYW UWARUNKOWAŃ OTOCZENIA WYNIKAJĄCY ZE SPECYFIKI ŻYCIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MARYNARKI WOJENNEJ (Z WYŁĄCZENIEM LOTNICTWA WOJSKOWEGO ), FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN" .

- wzór oferty /do pobrania/

- ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

- wzór oświadczenia /do pobrania/

Data publikacji : 27.04.2017 r.

 

 

 

* * *

 

 2.Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ. Cel Operacyjny 1 pkt. 3.1.2 badania , analizy i współpraca międzynarodowa.

Zadanie będące przedmiotem konkursu: "KOMPLEKSOWE BADANIA SPOSOBU ŻYWIENIA I STANU ODŻYWIENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY WOJSKA POLSKIEGO Z IDENTYFIKACJĄ CZYNNIKÓW RYZYKA ROZWOJU OTYŁOŚCI, Z OCENĄ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, POZIOMU WIEDZY ŻYWIENIOWEJ ORAZ WYSTĘPOWANIA NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU W 2017 ORAZ 2020" .

- wzór oferty /do pobrania/

- ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

- wzór oświadczenia /do pobrania/

 

Data publikacji : 27.04.2017 r.

 

 * * *

2016 ROK

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA:

"WPŁYW UWARUNKOWAŃ OTOCZENIA WYNIKAJĄCY ZE SPECYFIKI ŻYCIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MARYNARKI WOJENNEJ (Z WYŁĄCZENIEM LOTNICTWA WOJSKOWEGO WE WSZYSTKICH RODZAJACH WOJSK), FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN"

W RAMACH CELU OPERACYJNEGO 4 (KONKURS C4K2).

 

- do pobrania ogłoszenie (ogłoszono dnia 24.11.2016 roku)

 

 

 

OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU - LISTA OFERT WYBRANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO 

 

- do pobrania ogłoszenie

 

 

OGŁOSZENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU POWOŁANEGO DO OCENY OFERT W RAMACH NPZ

 

- do pobrania ogłoszenie

 

NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

 

 

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWA

 

1)      załącznik nr 1 - Kwestionariusz oceny oferty;  

2)     załącznik nr 2 - Projekt umowy z załącznikiem do projektu umowy - harmonogram rzeczowo finansowy;

3)      załącznik nr 3 - Raport etapowy (wzór);

4)      załącznik nr 4 - Raport końcowy (wzór);

5)     załącznik nr 5 - Opinia projektu (wzór).

 

1.Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ. Cel Operacyjny 4 pkt. 3.2a badania naukowe 2016.

Zadanie będące przedmiotem konkursu: "Ocena  wpływu ekspozycji na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne wynikające ze specyfiki służby żołnierzy zawodowych  z wyłączeniem lotnictwa wojskowego  i Marynarki Wojennej".

 

       - ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

       - wzór oferty /do pobrania/

       - wzór oświadczenia /do pobrania/.

 

2.Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ. Cel Operacyjny 4 pkt. 3.2a badania naukowe 2016.

 Zadanie będące przedmiotem konkursu: "Wpływ uwarunkowań otoczenia wynikający ze specyfiki życia żołnierzy zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej (z wyłączeniem lotnictwa wojskowego we wszystkich rodzajach wojsk), funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin ".

       - ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

       - wzór oferty /do pobrania/

       - wzór oświadczenia /do pobrania/.

3.Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ. Cel Operacyjny 4 pkt. 3.2a badania naukowe 2016.

 Zadanie będące przedmiotem konkursu: "Ocena wpływu czynników szkodliwych na stan zdrowia żołnierzy zawodowych - lotnictwa wojskowego we wszystkich rodzajach wojsk i ich rodzin w środowisku służby i życia".

       - ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

       - wzór oferty /do pobrania/

       - wzór oświadczenia /do pobrania/.

 4.Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ. Cel Operacyjny 1 pkt. 1.2. ppkt. 6: promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych

 Zadanie będące przedmiotem konkursu: "Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych ".

       - ogłoszenie o konkursie /do pobrania/

       - wzór oferty /do pobrania/

       - wzór oświadczenia /do pobrania/.