DWSZdr
Archiwalne
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 13 poz. 26) nie będzie prowadzone postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1–31 marca 2013 r.
W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nastąpiły istotne zmiany w zakresie organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Nowe zasady przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zamieszczone są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych www.cem.edu.pl
***
Wzór tabeli do aktualizacji danych osobowych lekarzy, lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjaizacyjne.
***
„Osoby zakwalifikowane w sesji zimowej 2012 r. do odbywania specjalizacji powinny odbierać Karty Szkolenia Specjalizacyjnego osobiście w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Karty Szkolenia Specjalizacyjnego będą wydawane w Wydziale Planowania Systemu Ochrony Zdrowia - pokój nr 156 w godzinach 8.00 – 15.00”.