DWSZdr
Bieżące
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiono System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
***

W związku z zatwierdzeniem przez ministra zdrowia programów modułowych do specjalizacji lekarskich  lekarze przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w terminie od dnia 1-31 października 2014 r. mogą złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danym module.
Wykaz modułów znajduje się na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.gov.pl.