DWSZdr
Terminy kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego
Piątek, 22 stycznia 2021 r.
- od 1 do 15 kwietnia (po zakończonej sesji wiosennej)
- od 1 do 15 listopada (po zakończonej sesji jesiennej)
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia kieruje zakwalifikowanych lekarzy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego do podmiotu leczniczego utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej.