DWSZdr
Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

Zgodnie z § 6 rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej  (Dz. U. 2013 r., poz. 401) Minister Obrony Narodowej wskazuje termin rozpoczęcia odbywania szkolenia specjalizacyjnego i kieruje lekarza MON do podmiotu leczniczego  MON,  MSW lub innego podmiotu leczniczego, wydając lekarzowi MON:
•    skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MON, podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
•    kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
•    indeks zabiegów i procedur medycznych, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
•    informację o obowiązującym go programie specjalizacji, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
•    informację o obowiązującym go programie uzupełniającym odpowiednim dla danej specjalizacji, określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16g ust. 2 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2, wydaje się lekarzowi MON po przedstawieniu przez niego dokumentu, o którym mowa w art. 16c ust. 18 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

  

2013 SESJA JESIENNA

Załącznik : Postępowanie Kwalifikacyjne 1-31 Pażdziernika 2013 r.

 

2014 SESJA WIOSENNA
Załacznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 Marca 2014 r.

 

2014 SESJA JESIENNA

Załącznik: Postepowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. - zakwalifikowani

Załacznik: Postepowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. - niezakwalifikowani

 

2015 SESJA WIOSENNA

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. - niezakwalifikowani

 

2015 KWALIFIKACJA 1- 31 październik

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 pażdziernik 2015 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 październik 2015 r. - niezakwalifikowani

 

 

 

 

2016 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. - niezakwalifikowani

 

 

 

2016 KWALIFIKACJA 1- 31 października

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2016 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2016 r. - niezakwalifikowani

 

 

 

 

 

2017 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2017 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2017 r. - niezakwalifikowani

 

  

2017 KWALIFIKACJA 1- 31 października

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 pażdziernika 2017 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2017 r. - niezakwalifikowani

 

  

2018 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2018 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2018 r. - niezakwalifikowani

 

  

2018 KWALIFIKACJA 1- 31 października

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2018 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2018 r. - niezakwalifikowani

 

 

2019 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2019 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2019 r. - niezakwalifikowani


 

2019 KWALIFIKACJA 1- 31 października

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2019 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2019 r. - niezakwalifikowani

 

2020 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2020 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2020 r. - niezakwalifikowani