DWSZdr
Akredytowane miejsca specjalizacyjne MON
Piątek, 22 stycznia 2021 r.
Lista podmiotów leczniczych akredytowanych w poszczególnych dziedzinach  medycyny do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego znajduje się na stronie www.cmkp.edu.pl
Programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl
Staże kierunkowe w poszczególnych dziedzinach medycyny mogą być realizowane tylko
w jednostkach organizacyjnych wpisanych na listę Ministra Zdrowia dostępną na stronie internetowej MZ www.mz.gov.pl.