DWSZdr
Kontakt
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

e-mail: dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl

Sekretariat:

tel.: 261 842 606
fax: 261 874 189


Lokalizacja: