DWSZdr
Informacja dotycząca specjalizacji
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

 

Zmiana przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DZ, U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.), z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiała System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.

Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z ww. ustawą oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Lekarze będący żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub zatrudnieni w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej - dostarczają do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego dowódcy jednostki wojskowej/ przełożonego/ pracodawcy, zgodnie z zamieszczonym wzorem.

Lekarze, którzy zakończą staż podyplomowy zobowiązani są uzyskać opinię dowódcy jednostki wojskowej, do której otrzymali przydział (zgodnie z zamieszczonym wzorem).

Plik do pobrania: wzór zgody kierownika jednostki organizacyjnej na specjalizacje