DWSZdr
EGZAMIN LEK/LDEK
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.

Informacje na temat Egzaminu LEK i LDEK znajdują się na stronie www.cem.edu.pl
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do LEK/LDEK obecnie mogą przystąpić:

1) absolwenci studiów na kierunku lekarskim
2) lekarze stażyści
3) lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.
Warunkiem przystąpienia do LEK jest złożenie wniosku do Dyrektora CEM. Wniosek składa się elektronicznie na stronie internetowej CEM w następujących terminach:
•    do dnia 30 czerwca w przypadku LEK odbywającego się we wrześniu,
•    do dnia 30 listopada w przypadku LEK odbywającego się w lutym.